Skip Navigation Links

Etiske retningslinjer for ungdomsafdelingen

Badminton er en individuel sport, men en sport som ikke kan dyrkes alene. Uden træningsmakker, modstander, træner eller klub er badmintonsporten svær at dyrke for den enkelte spiller. 

For at sikre et godt træningsmiljø for alle og styrke klubfællesskabet har vi udarbejdet 10 bud for spillere og forældre.

Det skal understreges, at enhver form for mobning, trusler og voldelig adfærd er uforeneligt med medlemskab af Aarup badmintonklub.

SPILLEREN 

 1. Jeg møder i god tid til træning og er omklædt og klar, når træningen starter.
 2. Jeg spiller med mange forskellige på min træning og er positiv og engageret.
 3. Jeg træner fokuseret og spilder ikke egen og andres tid. 
 4. Jeg hjælper mine kammerater til at træne godt og blive bedre. 
 5. Jeg træner det, som træneren angiver eller det, der er aftalt med træneren. 
 6. Jeg respekterer træner og klubkammerater og behandler alle ordentligt og ens.
 7. Jeg tænker meget på udvikling og lidt på resultater.
 8. Jeg deltager i holdkampe og turneringer og repræsenter klubben på bedste vis. 
 9. Jeg bakker mine holdkammerater op og hjælper med hep, ros, peptalks og coaching. 
 10. Jeg bakker op om både sportslige og sociale aktiviteter i klubben: Fællesspisning, træningssamlinger mm. 

 FORÆLDRE 

 1. Jeg støtter mit barn i at dyrke badminton. Jeg hjælper med udstyr, kørsel, tilmeldinger mm. 
 2. Jeg har fokus på mit barns træning, proces og udvikling – og mindre fokus på sejre, medaljer og ranglistepoint.
 3. Jeg motiverer mit barn til at være en god kammerat på og uden for banen.
 4. Jeg opfordrer mit barn til at deltage i kampe, turneringer og aktiviteter uden at presse.
 5. Jeg møder op til kampe og turneringer og giver opmuntring til alle kammerater og spillere. 
 6. Jeg er positiv og en god ambassadør for klubben. 
 7. Jeg blander mig ikke i mit barns kendelser under kamp og jeg motiverer mit barn til at udvise fairplay.
 8. Jeg respekterer træneren og dennes dispositioner. 
 9. Jeg bidrager til at mit barn overholder klubbens regler og retningslinjer. 
 10. Jeg viser respekt for arbejdet i klubben og de frivilliges arbejde. Jeg bakker op om initiativer og byder mig til. 

 

Seneste nyheder

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed turpis vehicula leo aliquam ullamcorper semper vitae odio.

Vores sponsorer