Skip Navigation Links

Indkaldelse til generalforsamling i Aarup Badmintonklub

To bestyrelsesmedlemmer er på valg. Nuværende kasserer genopstiller.
Formand og en suppleant har meddelt at de ikke genopstiller.
Derfor er det vigtigt at du som medlem dukker op og giver klubben den fornyelse og/eller opbakning der er brug for.

...

Generalforsamlingen finder sted d. 27. marts, kl. 17:45-18:30 i Aarup Fritidscenter
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af det reviderede regnskab
• Budget og plan for den kommende sæson
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor
• Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 100 timer før generalforsamlingen.

Seneste nyheder

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed turpis vehicula leo aliquam ullamcorper semper vitae odio.

Vores sponsorer