Skip Navigation Links
Generalforsamling den 10. april
 
Klubben inviterer Ungdom, forældre og Motionister til Generalforsamling onsdag den 10. april 2019, kl. 17.45 - 18.30. 
 
Alle opfordres til at møde op og høre om klubbens udvikling samt bidrage med input og ideer til, hvordan vi sammen skaber en god badmintonklub i Aarup for både Ungdom, deres forældre og Motionister.

Vi skal have fundet en ny formand for Motionsafdelingen og en ny kasserer.

Vi siger ’farvel og stort tak’ til Henrik Dupont Larsen for samarbejdet og hans store indsats, som træner og senest formand for Motionsafdelingen i mange år.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af det reviderede regnskab
• Budget og plan for den kommende sæson
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
- ny kasserer
- ny formand for Motionistafdelingen
- sekretær (modtager genvalg)
• Valg af suppleanter (modtager genvalg)
• Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Morten Bech Christensen i hænde senest 100 timer før generalforsamlingen. Kontakten til bestyrelsen: www.aarupbadminton.dk/cms/visbestyr.aspx 

 

Seneste nyheder

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed turpis vehicula leo aliquam ullamcorper semper vitae odio.

Vores sponsorer