Skip Navigation Links

kl. 18.30 – Spisende Generalforsamling (gratis for medlemmer)

GENERALFORSAMLING 4. APRIL, kl. 18.30 - 19.30 i Aarup Fritidscenter for motionister & forældre til ungdoms- og juniorspillere

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af regnskab

5. Vedtagelse af vedtægtsændringer

Paragraf 4: “ Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer over 18 år, …… Foreningen tegnes af formand og motionsformand i forening.”

Det ønskes ændret til: “ Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 personer over 18 år, ….Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.”

Paragraf 11: “ Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. …. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til ungdomsarbejdet i DGI Badminton.”

Det ønskes ændret til: “ Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. …. Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til en lokal forening.”

6. Indkomne forslag - Sendes til formanden; Hans Nygaard Nielsen på aeblehaven5@gmail.com

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Hans Nygaard Nielsen, Morten Henneberg, Majbritt Chambers – ikke på valg

Lars Pedersen og Maja Mortensen – ønsker genvalg

Morten Bech Christensen – ønsker ikke genvalg og Lars Sjøgaard – ønsker valg til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt


Seneste nyheder

Kalender

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed turpis vehicula leo aliquam ullamcorper semper vitae odio.

Vores sponsorer